ELME METALL investeerib uue põlvkonna laserlõikurisse

Elme Metall lükkas Eestis käima suure investeerimisprojekti, mille eesmärk on uue põlvkonna laserlõikuri juurutamine. Uudselase lõikuri kasutuselevõttu plaanitakse tänavu kolmandas kvartalis. Projekti elluviija on Maardus tegutsev teeninduskeskus BLRT TOORIK OÜ.

Täna on ettevõtete grupp Elme Metall enda alla koondanud 15 ettevõtet ja teeninduskeskust, mis tegutsevad Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Soomes ja Venemaal Kaliningradi oblastis.

 

Projekt „BLRT Toorik OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Tehnoloogia vahetusega muutub BLRT Toorik OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena töödeldakse metalli madalama ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Fiiberlaserlõikuspingi laseri suurem energiatihedus võimaldab lõigata metalli kiiremini, vähendades kuluvat elektrienergia tarvet. Materjali lõikamiseks ei ole vaja kulutada lõikamisgaase.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on muuta ettevõtte laserlõikus ressursisäästlikkumaks ja kiiremaks, mis võimaldab suurendada tootmismahtu ning konkurentsivõimet välisturgudel. Fiiberlaserlõikuspingi eesmärk on lõpetada lõikegaaside kasutus, alandada elektrienergia tarbimist kuni 60% ja varuosade kulu kuni 68% toodanguühiku kohta. Projekt võimaldab eluea jooksul ettevõttel kasvatada toodangumahtu kuni 28%.

Toetuse summa (EUR):

200 000