Ettevõttest

Ettevõttest

Baltimaade juhtiv teenindusettevõte

Ettevõte Elme Metall pakub laias valikus valtsmetalli ja nende töötlemise teenust oma teeninduskeskustes, mis on varustatud moodsaimate tippjõudlusega seadmetega. Meil on suur kogemus ja tõhusad hanke- ja logistikaprotsessid, sestap pakume oma klientidele terviklahendusi, lähtudes kliendi konkreetsetest vajadustest valtstmetalli ja nende töötlemise teenuse järele.

Elme Metall on üle 20 tegevusaasta olnud üks juhtivaid tegijaid Eestis, Leedus ja Lätis, kus asuvad ettevõtte peamised turud.

Mitmes riigis tegutsevatele klientidele on Elme Metalli rahvusvaheline struktuur erinevatel Euroopa turgudel selge konkurentsieelis.

Koos eduka ja tunnustatud tegevusega Baltimaades ,pakub ja edendab ettevõte aktiivselt Skandinaavia turu klientidele laia valikut valtsmetalli ning valtsmetalli töötlemise teenuseid oma teeninduskeskustes.

Elme Metall on oma klientide usaldusväärne partner laevaehituse või laevaremondi, metalltarindite tootmise, energeetika, masinaehituse, ehitus- või taristuprojektide valdkonnas.

195 miljonit eurot 2023. aasta müügimaht
180 000 tonni 2023. aasta tootmismaht
Rohkem kui 400 töötajat
Visioon

Elme Metall on Baltimaade ja Skandinaavia suurim metalltoodete teeninduskeskus, mis pakub metalltoodete töötlemise ja eelvalmistamise teenuseid.

Missioon

Panustame meie klientide äritegevuse pikaajalisse arengusse ja suurendame nende konkurentsivõimet turul, pakkudes erinevaid teenuseid vajalike materjalide tarnimise, nende ettevalmistamise ja edasise töötlemise valdkonnas.

Strateegia
 • Tugevdame oma juhtpositsiooni geograafilistel sihtturgudel meretranspordi, taastuvenergia , masinaehituse, metalltarindite tootmise, avamere nafta- ja gaasitööstuse, taristu- ja elamuehituse valdkonnas.
 • Areneme pidevalt organisatsiooniliselt ja tehnoloogiliselt, et tagada ettevõtte stabiilne areng ja meie klientide vajaduste parim rahuldamine, parendades pakutavate teenuste ja toodete kvaliteeti.
 • Oleme atraktiivne ja prestiižne tööandja.
Käitumiskoodeks

Oma toimingutes juhindume ettevõtte BLRT Grupp koodeksist, mis sisaldab meie tegevuse ja äri aluspõhimõtteid.

Klientide ja partnerite usaldus on kontserni kui terviku ja iga töötaja edu alus. Selle on taganud mitme põlvkonna töötajate töö kogu ettevõtte BLRT Grupp enam kui 110-aastase ajaloo jooksul.

Meie mainet ja edu mõjutab nii iga tehtud otsus eraldi kui ka meie igapäevane töö. Ettevõtte esindajatena vastutame kõik oma põhimõtete järgimise eest. Toimime iga päev vastavalt oma ettevõtte väärtustele.

Meie ettevõtte koodeks on põhiliste eetiliste standardite ja äristandardite ning põhimõtete kogum, millest meie töötajad juhinduvad. Kõiki meie tegevuse aspekte on üksikasjalikult kirjeldatud kontserni regulatiivdokumentides.

Kvaliteet ja keskkonnakaitse

Ettevõte Elme Metall lähtub oma tegevuses integreeritud juhtimissüsteemi põhimõtetest, mille eesmärk on tootmisprotsesside pidev täiustamine, toodete ja teenuste kvaliteedi hoidmine, tööohutuse tagamine ja keskkonnamõju vähendamine.

Sertifikaadid

Ajalugu

Elme Metall on Baltimaade suurima tööstuskontserni BLRT Grupp tütarettevõte. Kontserni ajalugu hõlmab juba 110 aastat alates Vene-Balti laevaehitustehase ehitamise otsusest 12. juunil 1912. a.

1996. aastal moodustati BLRT Grupi koosseisus osakond, mis vastutas kontserni tootmisstruktuuri varustamise eest erinevat tüüpi metalltoodetega, mis hiljem arenes eraldiseisvaks ettevõtteks.

30. mail 2001. a. asutati ettevõte Elme Metall.

Alates 2002. aastast oleme enda arengustrateegiat järgides pidevalt laienenud. Esindused avati neljas Euroopa riigis:

 • 2002. aastal Leedus;
 • 2003. aastal Lätis;
 • 2010. aastal Poolas;
 • 2011. aastal Soomes.

Lisaks avati järgmised teeninduskeskused:

 • 2005. aastal Eestis, Tallinnas – lehtmetalli töötlemiseks;
 • 2006. aastal Leedus, Klaipedas – lehtmetalltoodete töötlemiseks;
 • 2007. aastal Leedus, Vilniuses – armatuurraua töötlemiseks;
 • 2008. aastal – Leedus, Vilniuses – kuumtsinkimisteenuste osutamiseks;
 • 2011. aastal Lätis, Riias – profiilmetalli ja torude töötlemiseks;
 • 2016. aastal Eestis, Maardus – lehtmetalli töötlemiseks;
 • 2018. aastal Soomes, Parolas – lehtmetalli töötlemiseks.

Täna haldab Elme Metall 12 laokompleksi kogupindalaga 300 000 m², sealhulgas 150 000 m² katusealust laopinda:

 • Eestis Maardus, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel;
 • Lätis Riias ja Daugavpilsis;
 • Leedus Vilniuses, Šiauliais ja Klaipedas;
 • Soomes- Parolas.
Karjäär

Seoses pideva arenguga oleme valmis oma meeskonda vastu võtma uusi töökaid ja ettevõtlikke töötajaid.

Kui soovite töötada, areneda ja teha karjääri koos oma valdkonna parimate asjatundjatega, siis saatke oma CV kontaktandmetega meie esinduste e-postile ja me võtame teiega ühendust:

Eestis: Lätis:
[email protected] [email protected]
Leedus: Soomes:
[email protected] [email protected]
Poolas:
[email protected]