PROJEKTAS „ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS UAB „VAKARŲ METALGAMA“

UAB „VAKARŲ METALGAMA“ įgyvendina projektą „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas UAB „VAKARŲ METALGAMA““

UAB „VAKARŲ METALGAMA“ įgyvendina projektą „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas UAB „VAKARŲ METALGAMA““ (projekto Nr. 02-013-K-0006), kuris yra iš dalies finansuojamas ES fondų lėšomis.

Projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Projekto įgyvendinimo metu UAB „VAKARŲ METALGAMA“ savo veikloje įdiegs energijos vartojimo efektyvumo priemones – dvi termines pjovimo mašinas ir gruntavimo liniją. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

Bendra projekto išlaidų suma – 3 780 610 Eur. Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 782 455,50 Eur. Likusią dalį įmonė finansuos savo lėšomis.

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. rugpjūčio mėn. Projekto vykdymo pabaiga – 2026 m. rugpjūčio mėn.